چگونه دانش برندینگ توانست یک شرکت هواپیمایی را در کمترین زمان سود ده کند؟

برندینگ توانست یک شرکت هواپیمایی
وست جت،یک شرکت ایرلاین محلی در کانادا است که توانست با کمک دانش برندینگ، در کمتر از سه سال ، بیش از ۳۰% سهم از سود بازار ایرلاین های کانادا را از آن خود کند. فقط و فقط با کمک کشف نیاز اشتیاق و نیاز پنهان مشتریان علاوه بر وفادار سازی توانست با کمترین هزینه بیشرین سود را داشته باشد.