برندینگ در عمل

برندینگ در عمل


برندینگ شرکت هوایی KLM Airline کشور هلند به مناسبت سال نو میلادی، در خصوص برطرف کردن نیاز پنهان مشتری.( چیزی که نیاز دارد ولی انتظار آن را از سمت شما ندارد) و عمل کردن به شعار برند: ما می توانیم بهتر و بهتر باشیم. در این فیلم می بینیم که چگونه با کمترین هزینه، عملکرد شرکت KLM Airline، باعث لبخند زدن مشتری و تبدیل آن به مشتری وفادار و سفیر برند می شود. در واقع، سفیران برند کسانی هستند که از برند شما بدون اینکه شما اطلاع داشته باشید، تبلیغ می کنند.