حمزه حسینی تودشکی در رشته مدیریت برنامه ریزی تحصیلات حرفه ای خود را آغاز کرد. سپس در راستای دانش افزایی روزآمد، مقاطع تحصیلی و دوره های تخصصی مهارتهای کسب و کار را تحت لوای دانش روزآمد کشور هندوستان گذراند. در همین راستا تحصیلات خود را در رشته های مدیریت بازاریابی(MBA)  و همچنین مدیریت عالی کسب و کار (DBA) ادامه داد . وی همچنین در تکمیل خلاء های آموزشی سطح عالی، برآن شد تا دوره های تخصصی را نیز بگذراند که در این راستا دانشگاه تهران، دانشگاه اصفهان، وزارت کار و … محلهایی بودند که دوره های تخصصی بازاریابی رقابتی، فروش حرفه ای، زبان بدن، مذاکره و سخنوری، مهندسی فروش حرفه ای، اصول و فنون در مذاکرات بین الملل، بازاریابی بین الملل، تجارت بین الملل، تجارت الکترونیک و … را گذراند.

آنچه امروز به عنوان ابزاری موثر در پیاده سازی و کاربست دانشها و فناوریهای نوین کسب و کار به شمار می رود، داشتن فضای اجرایی در این زمینه است که به لطف خدا سوابق متعدد اجرایی درخشان در این زمینه را داشته است که سرفصلهای اصلی آنها به اختصار تقدیم می شود :

– مدیر اجرایی در پروژه های ساختمانی و عمرانی تراز اول کشور

– مدیریت بازاریابی و توسعه سازمانها و شرکتهای نیمه دولتی کشور

– مشاور بازاریابی و فروش شرکتهای خصوصی جمهوری اسلامی ایران

– مشاور بازاریابی و فروش شرکتهای خصوصی خارجی دارای نمایندگی رسمی در ایران

– مشاور برندینگ نهادها، سازمانها، شرکتهای خصوصی و اشخاص حقیقی

 آنچه زکات علم محسوب می شود، نشر دانش است که در این حوزه تدریس رشته های تخصصی مدیریت بازاریابی، فروش حرفه ای، تکنیکهای مذاکره در فروش، زبان بدن، تبلیغات موثر و … انجام پذیرفته است.

 مشاوره بازاریابی، فروش و تبلیغات پاسارگاد

مشاوره بازاریابی، فروش و تبلیغات استهبان

مشاوره برندسازی و تبلیغات استهبان

مشاوره تبلیغات و بازایابی و فروش ارسنجان

مشاوره تبلیغات و برندسازی لامرد

مشاوره برندسازی و فروشاقلید

مشاوره بازاریابی، برندسازی و فروش نی ریز

مشاوره برندینگ و فروش داراب

مشاوره فروش فسا

مشاوره برندسازی فسا

مشاوره برندینگ جهرم

مشاوره فروش مرودشت

مشاوره برندسازی مرودشت

مشاوره برندینگ لارستان

مشاوره برندسازی در لارستان

برندسازی در لار

مشاوره بازاریابی در استان فارس

مشاوره فروش در استان فارس

مشاوره برندینگ فارس

مشاوره برندسازی فارس

برندینگ در اصفهان

مشاوره تبلیغات اصفهان