چگونه بدون تبلیغات کسب و کار خود را به بهترین نحو معرفی کنیم؟

چگونه بدون تبلیغات کسب و کار خود را به بهترین نحو معرفی کنیم؟

تا چند سال گذشته صاحبان کسب و کار به هر نحوی می خواستند از تبلیغات برای معرفی کسب و کار خود استفاده کنند ولی امروزه به دلیل ورود حجم بالای اطلاعاتی که به فرد وارد می گردد( معادل 74 صفحه روزنامه در روز)، کمتر کسی تبلیغات را در ذهن خود می سپارد.

به عنوان مثال شما مدیر کسب و کار عزیز از خود بپرسید در طی روز گذشته چه تعداد تبلیغ چه در خیابان چه شبکه های اجتماعی و چه تلوزیون یا ماهواره دیده اید و چه تعداد به ذهن خود سپرده اید؟

شما مدیر عزیز می توانید از روشهای زیر برای معرفی و در ذهن ماندن مشتری و جایگزین آن بجای تبلیغات استفاده کنید

- تولید محصول یا ارائه خدمت طبق استانداردهای رایج در بازار و متناسب با نیاز مشتری نه آنچه تولید کننده می پسندد.

- اخذ استانداردهای معتبر به ویژه استانداردهایی که رقبا به آن دست نیافته اند

- اخذ جایزه و تقدیرنامه های موسسه های غیر دولتی به ویژه موسسه هایی که جایگاه خوبی نزد مردم ایران دارند مانند موسسه محک

-ارائه داستانهای موفقیت مشتریان که با استفاده از محصول یا خدمات شما، به هدف خود دست یافته اند( این روش را در دنیا به قلب فروش می شناسند. زیرا مردم فقط و فقط به حرف یکدیگر اطمینان دارند نه تبلیغات و...)

تماس با حمزه حسینی تودشکی

 همراه :  09124109195      پست الکترونیک :