سیاستهای ارزی دولت چه تاثیری بر کسب و کارها دارد؟

 

سیاستهای ارزی دولت چه تاثیری بر کسب و کارها دارد؟

طبق مصوب دولت در تاریخ بیست و یکم فروردین نود وهفت، نرخ دلار آمریکا 4200 تومان تعیین شد. علت اصلی افزایش دلار، پرداخت سود به سپرده گذاران توسط بانک می باشد  که منجر به تورم می گردد . تورم و پرداخت سود توسط بانک ، عامل افزایش دلار است. تا زمانی که سود بانکی مثل همه جای دنیا یک درصد نشود ،کماکان نرخ دلار بیشتر هم می شود .نرخ دلار از 4200  تومان بیشتر هم می گردد و خیلی راحت مسئولین محترم مشکلات را گردن فضای مجازی،دشمن، عربستان و جمشید بسم ا... ها  می اندازند.

 

 قطعا افزایش ارز، منجر به افزایش هزینه های یک بنگاه اقتصادی می گردد و صاحبان کسب و کار که نتوانند این هزینه ها را مدیریت کنند، قادر به ادامه کار نخواهند بود. زیرا مشتریان شما دیگر توان پرداخت این گونه هزینه ها را نخواهند داشت.

 

از طرفی دیگر صندوق بین المللی پول تا اواسط خردادماه به ایران فرصت داده که قانون پول شویی را رعایت کند که یکی از این قوانین ممنوع بودن خرید ارز بیش از ده هزار دلاریا معادل هر ارز دیگری به دلار است.  بنابراین اگر کسی بیش از ده هزار دلار تهیه کرده باید اسناد مربوط به آن را ارائه دهد وگرنه باید مالیات بسیار سنگینی بپردازد.

تماس با حمزه حسینی تودشکی

 همراه :  09124109195      پست الکترونیک :